Sla menu over
Open het menu

Samenwerkingsverband

Door middel van samenwerking en co-creatie geven Ieder(in), Pieter Reintjes (WorkyWords) en Jan Troost (Terug naar de Bossen) inhoud en vorm aan de getuigenissen, vanuit de beschreven doelstellingen.

Aparticipatie: droom komt uit!*

Aparticipatie is de beweging van mensen met een handicap om van uit het apartheidsdenken weer onderdeel van de samenleving te zijn. Mensen met een handicap hebben tot eind jaren zeventig, begin tachtig, in internaten in de bossen en duinen van Nederland gewoond. Daarom ben ik heel blij dat een droom van mij eindelijk uitkomt! In de vorm van deze website: Aparticipatie.nl.

Historisch belang

Een website, waarin de jongeren van toen, die soms meer dan twintig jaar in een internaat woonden (“zaten”, zeggen zij zelf), hun eigen verhaal vertellen. Daar droomde ik van. De verhalen en beelden van mensen die ooit in de bossen hebben gewoond, zijn namelijk van groot historisch belang. Zeker nu steeds meer oude instellingen verdwijnen en daarmee heel veel beeld- en fotomateriaal.

De mensen die daar geleefd en gewoond hebben, zijn inmiddels ouder. Als zij overlijden, verdwijnen er heel veel waardevolle en bijzondere herinneringen. Deze verhalen willen we op video vastleggen voor de volgende generaties.

Aparticipatie

De vastlegging is eveneens belangrijk, omdat de emancipatiestrijd is begonnen in deze instellingen. Met een blik in het verleden en beelden uit de tijd, waarin het gewoon was mensen met een handicap buiten de maatschappij te houden. Zij werden apart geplaatst in instellingen voor blinden en slechtzienden, lichamelijk gehandicapten, doven en slechthorenden en voor verstandelijk gehandicapten.

Daar, en nergens anders, is de strijd begonnen met de grote wens om vanuit die apartheid te participeren in de maatschappij. Aparticipatie! Hoe kijken de oude internaatbewoners nu aan tegen hun eigen participatie? Zonder compensatie geen participatie; zonder historie geen toekomst!

Jan Troost

troostoverleven.nl

* Mijn inspiratie is ingegeven door het indrukwekkende werk van de Shoah Foundation van Steven Spielberg. Hij legde wereldwijd 51.696 getuigenissen op video vast van overlevenden van de holocaust.